Шпеко Д. Проектування технологічного процесу виготовлення недетермінованого електронного видання Віри Манько „Українська народна писанка” з детальним розробленням процесу створення відеоуроків» / Дарія Шпеко // Курсовий проект: рукопис. – 2015. – 44 c.

У курсовому проекті здійснено аналіз вихідних даних видання-взірця, визначено пріоритетні параметри запроектованого електронного видання, розроблено структуру видання з додаванням мультимедійних компонентів, а також навігаційних елементів у вигляді гіперпосилань та кнопок. Розроблено оптимальний технологічний процес виготовлення недетермінованого електронного видання на основі аналізу системних вимог обраного програмного та вибору відповідного апаратного забезпечення для робочих станцій шляхом побудови циклограми, пелюсткових діаграм вибору та узагальненої технологічної блок-схеми. Запроектовано частковий технологічний процес створення відеоуроків за допомогою розроблення алгоритму та детальної маршрутно-технологічної карти.