Шевель Л. Проектування технологічного процесу створення тривимірної моделі картонного подарункового паковання з розробленням уведення індивідуальних елементів/ Людмила Шевель // Курсовий проект: рукопис. – 2015. – 36c.

В даному курсовому проекті виконано аналіз вихідних даних, визначені головні особливості майбутньої упаковки, розроблено структуру електронної моделі, її вид та конструкцію. Побудовано комплексну блок-схему оптимального технологічного процесу створення тривимірної моделі на основі вибору апаратного та програмного забезпечення. Запроектовано частковий технологічний процес уведення індивідуальних елементів за допомогою алгоритму та детальної маршрутно-технологічної карти.