Чернишова А. А. Перевидання книжки «Сесілія Ахерн «Девушка в зеркале»» з детальним розробленням процесу лакування. – рукопис.

Курсова робота з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.
Курсова робота присвячена проектуванню ефективного технологічного процесу перевидання книжки з розробленням конструкції видання-проекту, вибором відповідного обладнання, матеріалів, методів і засобів контролю, а також детальним розробленням процесу лакування.
Для вирішення поставленого завдання у роботі було виконано аналіз видання-зразка, виявлено недоліки у поліграфічному виконанні та запропоновано зміни у конструкції для покращення естетичних та експлуатаційних властивостей видання-проекту. На основі запропонованих змін було обрано відповідний технологічний процес, обрано відповідне обладнання, матеріали, методи і засоби контролю напівфабрикатів та готової продукції, розраховано трудомісткість основних виробничих процесів та витрати матеріалів.
За індивідуальним завданням було складено аналітичний огляд на тему «Друкарські машини офсетного плоского друку. Формати друку, додаткове оснащення, автоматизація процесів попереднього налаштування, процесу друкування та контролю якості відбитків». Також було розроблено частковий технологічний процес лакування.
Спроектований технологічний процес перевидання книжки
Сесілії Ахерн «Девушка в зеркале» відображає сучасний стан розвитку технології видавничо-поліграфічних виробництв, повністю відповідає завданню на курсову роботу з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв».
Ключові слова: Видання, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, Обладнання, матеріали, Засоби контролю, Лакування, Друкарські машини офсетного плоского друку.