Хохлова Р. А. Закономірності взаємовпливу шарів лаку і фарби у друкарському процесі офсетного плоского друку. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01. — „Машини і процеси поліграфічного виробництва”. — Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, Київ, 2007.
Дисертація присвячена вивченню закономірностей закріплення УФ-лаку, нанесеного на відбитки офсетного плоского друку по сирому, встановленню залежності часу закріплення від складу друкарської фарби та її товщини на відбитку. Доведено взаємозв’язок товщини шарів УФ-лаку і фарби та їх вплив на зміну колірних характеристик відбитків. Набули подальшого розвитку теоретичні основи управління тоно- і кольоровідтворення шляхом введення поправки до коефіцієнту Юла-Нілсена, яка враховує поглинання світла у лаковому шарі.
Систематизовано і класифіковано матеріали, способи та методи нанесення лакового покриття, розроблено алгоритм технологій лакування, які узагальнюють сучасні методи нанесення лакового шару за різними технологічними принципами. Розроблено оперативну методику контролю придатності УФ-лаку до використання за показником активності. Розроблено і апробовано методику нанесення шарів лаку та модернізовано прободрукарський пристрій для коректного нанесення лаків вручну. Вперше із застосуванням симплекс-методу оптимізовано режими УФ-опромінювання і склад ФПК для лакування.
Виведено аналітичну залежність і графічно інтерпретовано взаємозв’язок енергетичних параметрів закріплення УФ-лаків і продуктивності технологічного процесу при лакуванні друкованих відбитків по сирому. Розроблено фізичну модель системи “УФ-лак—відбиток”, визначено характер її складників, встановлено аналітичні вирази енергетичних потоків поглинання, розсіювання, відбивання.
Ключові слова: закріплення УФ-лаків, колірні відмінності відбитків, контроль якості лакування, лакування по сирому, офсетний плоский друк, технологія поліграфічного виробництва, УФ-лак, фотополімеризаційноздатна композиція (ФПК).