Хохлова Р. А., Величко О. М. Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням: навч. посіб.; М-во освіти і науки України. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. — 183 с. — ISBN 978-966-439-771-8

Навчальний посібник спрямовано на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» для освоєння теоретичних основ і забезпечення навичок практичної діяльності з дисципліни «Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням».
Посібник включає зміст головних тем лекційних курсів дисципліни, контрольні завдання, перелік питань для самостійного вивчення, задачі, комплексні контрольні роботи.
Зміст і структура посібника відображає сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку технологій, обладнання та матеріалів для оздоблення поліграфічної продукції лакуванням і забезпечує як аудиторне, так і самостійне вивчення та вирішення практичних завдань.
Адресовано студентам поліграфічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також аспірантам, викладачам та підприємцям галузі.