Хохлова Р. А., Величко О. М. Лакування у друкарсько-обробному процесі: Монографія. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. — 136 с.

У монографії висвітлено сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку технологій, матеріалів для оздоблення поліграфічної продукції лакуванням. Розглянуто сучасні технології, матеріали, технологічні характеристики, особливості конструкції сучасного устаткування для оздоблення поліграфічної продукції лакуванням. Узагальнено досвід методик та методів дослідження властивостей і структури лакофарбових матеріалів. Розроблено фізичну модель системи «УФ-лак—друкований відбиток», визначено особливості взаємодії її складників та їх вплив на кольоровідтворення відбитків.
Адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам старших курсів поліграфічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівникам виробничих лабораторій та інженерно-технічному персоналу підприємств видавничо-поліграфічного комплексу.
Видання рекомендовано Вченою радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (протокол № 5 від 01 червня 2009 р.).