Хлус О. С. Недетермінований навчальний комплекс з дослідженням мультимедійних музичних додатків

Магістерська дисертація на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістра» за спеціальністю 8.05150102 «Технології електронних та мультимедійних видань». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2014.

Магістерська дисертація присвячена комплексному дослідженню засобів створення мультимедійних музичних додатків. У роботі проаналізовані та визначено чинники, що впливають на якість відтворення звуку у мультимедійних музичних додатках. Розроблено класифікацію мультимедійних музичних додатків та встановлено оптимальний спосіб введення звукової інформації для створення мультимедійних музичних додатків. Розроблено рекомендації щодо використання програмного забезпечення для розпізнавання нотних символів за допомогою експериментального дослідження відповідних програм та подальшої статистичної обробки отриманих експериментальних даних. Встановлено актуальну платформу для розробки мультимедійного навчального комплексу шляхом опитування представників галузі з підготовки додатків такого типу та звичайних користувачів мультимедійних додатків. Розроблено технологічний процес та спроектовано КВС для виготовлення недетермінованого мультимедійного навчального комплексу.

Ключові слова: недетермінований навчальний комплекс, мультимедійний музичний додаток, розпізнавання нотних символів, звукова інформація, робоча станція.