Федотова Т. І. Підприємство з випуску локальних мультимедійних видань з детальним розробленням дільниці тиражування і тестування

Дипломний проект на здобуття кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.05150102 «Технології електронних мультимедійних видань» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2015 р.

Дипломний проект присвячений проектуванню сучасного та ефективного підприємства з виготовлення локальних електронних мультимедійних видань (надалі – ЛЕМВ) різного призначення та складності.

Для вирішення поставленого завдання у проекті було виконано аналіз сучасного стану та перспектив розвитку сегменту ринку з випуску ЛЕМВ, проведено аналіз існуючих підприємств, оцінено технологічні процеси виготовлення ЛЕМВ, а також асортимент продукції та її склад.

На основі проведеного аналізу було визначено асортимент та призначення ЛЕМВ, що плануються до випуску на підприємстві, що проектується, розроблено технічне завдання та складено промислове завдання. На основі розробленого промислового завдання було обрано відповідні програмні продукти, обрано структуру комп’ютеризованої видавничої системи та визначено спеціалізацію кожної робочої станції, а також встановлено найбільш доцільні їх конфігурації. Обрано відповідне периферійне обладнання, технологію тиражування дисків, їх задруковування, виготовлення первинного та вторинного паковання, а також визначено будову мережі, розроблено детальний технологічний процес тестування та тиражування видань. Спроектовано сучасне підприємство та розроблено його технологічний план приміщень з визначенням інженерно-технічного забезпечення виробництва; проведено відповідні технологічні розрахунки і розроблено вимоги з охорони праці та безпеки навколишнього середовища; на основі виконаних економічних розрахунків доведено ефективність розробки. Виконаний дипломний проект та його зміст повністю відповідає завданню на дипломний проект, відображає сучасний стан розвитку технології, відповідає вимогам фахової підготовки за спеціальністю «Технології електронних мультимедійних видань».

Ключові слова: ЛОКАЛЬНЕ ЕЛЕКТРОННЕ МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ВИДАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА ВИДАВНИЧА СИСТЕМА, КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ.