Тема дипломного проекту: «Підприємство з випуску картонних паковань з детальним розробленням дільниці післядрукарської обробки»

Мета проекту – розробка технологічного процесу, який би забезпечив високу якість поліграфічного відтворення паковань, детально розробити дільницю післядрукарської обробки паковань. Метод виконання проекту – аналіз існуючих варіантів технологічного процесу, вибір оптимального для даної продукції. Огляд сучасного стану підприємств з випуску картонних паковань, зокрема апаратного і програмного забезпечення технологічних процесів, науково-технічної літератури. Результат дипломного проектування – в дипломному проекті розроблено технологічний процес поліграфічного відтворення паковань. Запроектовані виробничо-технологічні процеси та обране обладнання відповідають сучасному рівню розвитку поліграфічного виробництва. Детально розроблено дільницю післядрукарської обробки, що є частиною інфраструктури підприємства.

Ключові слова: ПАКОВАННЯ, ВИСІКАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, КАРТОН, ОФСЕТНИЙ СПОСІБ ДРУКУ, ПІСЛЯДРУКАРСЬКА ОБРОБКА.