Тема дипломного проекту «Підприємство офсетного друку з детальним розробленням дільниці додрукарської підготовки штампів», студентки групи РП-31с Яременко Д. В.

Пояснювальна записка до дипломного проекту на тему «Підприємство офсетного друку з детальним розробленням дільниці додрукарської підготовки штампів» складається зі 94 сторінок, 12 рисунків, 8 таблиць, 49 джерел інформації. Роботу виконано державною мовою.

В дипломному проекті проведено розробку підприємства офсетного друку, що виготовляє картонне паковання, з детальним розробленням дільниці додрукарської підготовки штампів із використанням сучасного апаратного і програмного забезпечення, залученням сучасних автоматизованих та комп’ютеризованих способів виготовлення продукції, сучасних методів контролю якості виконаних робіт.

Пояснювальна записка містить огляд науково-технічних джерел з технології, техніки, апаратного і програмного забезпечення, комп’ютеризації, автоматизації та організації підприємства офсетного друку з виготовлення картонного паковання, техніко-економічне обґрунтування, заходи з охорони праці та навколишнього середовища.

Ключові слова: КАРТОННЕ ПАКОВАННЯ, ШТАМП ДЛЯ ВИСІКАННЯ, КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА, ОФСЕТНИЙ ДРУК, ДРУКАРСЬКА МАШИНА, ЛАКУВАННЯ.