Тема дипломного проекту: «Виробнича лабораторія газетно-журнального підприємства», студента групи ТМ-31с Єгорова П. І.

На основі аналізу літературних джерел та проведених досліджень проаналізовано стан сучасних технологічних процесів підготовки матеріалів до друку. Розроблена і обґрунтована за допомогою методики експертних оцінок відповідна виробнича лабораторія газетно-журнального підприємства для завчасного контролю якості матеріалів у виробничих лабораторіях.

Приділена достатня увага проблемі охорони праці та навколишнього середовища.