Тема дипломного проекту «Видавництво дитячих мультимедійних видань з детальним розробленням виробничих процесів», студентки групи МВ-31с Розбіцька Г. О.

У дипломному проекті на тему «Видавництво дитячих мультимедійних видань з детальним розробленням виробничих процесів» власне розроблено проект вказаного видавництва, що створює навчальні видання для дітей дошкільного віку, з метою навчання та підготовки до школи.

У ході роботи над проектом було розглянуто виробничо-технічні характеристики 5 типових видань, які виготовляються даним видавництвом, на основі чого був проведений розрахунок розгорнутого промислового завдання, трудомісткості робіт по конкретним основним виробничим процесам, розрахована необхідна кількість устаткування та робочих місць, кількість працівників та техніко-економічні показники проекту.

Даний проект націлений на виготовлення мультимедійної продукції з використанням, окрім текстової та графічної інформації, відео та аудіо інформації, що забезпечує виданню динамічність та легке засвоєння інформації. Виробничий процес виготовлення типової продукції у дипломному проекті зображено за допомогою алгоритму та розгорнутої блок схеми.

Представлено план приміщення з розташуванням робочих місць, проведено аналіз дотримання всіх норм з охорони праці, запропоновано рішення щодо покращення умов, режимів та безпеки праці, зокрема розглянуто засоби захисту від ураження струмом та запобіжні заходи щодо пожежної безпеки. Розроблено план евакуації та представлено у вигляді схеми з розрахунками на час евакуації.

Розраховано техніко-економічні показники системи за умови виготовлення п’ятьох типових продуктів. Результати розрахунків позитивні. Рентабельність становить 40,2%, термін окупності — 0,6 років.