Студентам

П’ять запитаннь завідувачу кафедри репрографії

1. Як відбуваеться розвиток кафедри репрографії? Чи є значний прогрес за останні роки?

Величко О. М.: Кафедра репрографії є структурним підрозділом Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” (ВПІ НТУУ „КПІ”), тож її розвиток визначається тими завданнями, які ставляться перед освітніми установами та вищими навчальними закладами України. Кафедра активно здійснює реформування вищої освіти в напрямку удосконалення її змісту, підвищення інтеграції з галуззю, посилення знань іноземних мов, обміну та інтеграції освітніх програм бакалаврів, спеціалістів й магістрів з російськими, білоруськими, німецькими, польськими та іншими європейськими й світовими вищими навчальними закладами, розширення дослідницької складової освіти. Саме три складники — навчання, наукові дослідження та інноваційна діяльність — покладено у концепцію діяльності нашого університету, який визнано дослідницьким і який є осередком сучасних наукових розробок у провідних галузях економіки держави…

 Детальніше

 

Перелік дисциплін за напрямом та спеціальностями

Бакалавр

6.051501 Видавничо-поліграфічна справа

Спеціаліст

7.05150102 Технології електронних мультимедійних видань

7.05150103 Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

7.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

Магістр

8.05150103 Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

8.05150102 Технологія електронних мультимедійних видань

8.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв