Спеціальність та освітня програма (спеціалізація)

Галузь знань 18 «Виробництво та технології»

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»

Фундаментальні знання в галузі видавничо-поліграфічних технологій, процесів виготовлення видань на базі сучасних цифрових технологій та комп’ютерної техніки. Випускники спеціальності «Видавництво та поліграфія» керують сучасними процесами виготовлення різноманітних видань, удосконалюють класичні, цифрові та спеціальні види друку, працюють над підвищенням якості поліграфічного виконання друкованих видань, розробляють та впроваджують електронні, мультимедійні, інтерактивні інформаційні продукти на базі новітнього програмного забезпечення, вивчають ключові аспекти програмування та web-дизайну.

Освітній рівень: бакалавр, магістр.

Форми навчання: денна, заочна.

Освітня програма (спеціалізація) — Технології друкованих і електронних видань

Мета освітньої програми – підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі у видавничо-поліграфічній галузі та здійснювати інноваційну професійну діяльність.

Студенти детально вивчають технології технології, обладнання і матеріали видавничо-поліграфічного виробництва; технології обробки текстової і графічної інформації; дизайн шрифтів; автоматизоване проектування видань і паковань; цифрові технології підготовки матеріалів до виробництва; проектування видавничо-поліграфічного виробництва із застосуванням сучасних цифрових оперативних засобів вимірювання, обчисленняелектронних видань; технології створення мультимедійних продуктів; дизайн видань і паковань та їх 3D-моделювання; програмні продукти верстки складних та науково-технічних видань; технології захисту електронних видань; програмно-технічні засоби мультимедійних видань; інженерно-технічне забезпечення виробництва; обробка ауді- та відеоінформації із застосуванням сучасних апаратно-програмних комплексів і засобів та програмного забезпечення:

 

 • Autodesk 3ds Max
 • AutoCad
 • T-Flex
 • MathCad
 • MathLab
 • Font Creator
 • FontLab Studio
 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Heidelberg Package Designer
 • Heidelberg Signa Station
 • Kodak Preps
 • Figma
 • InVision
 • Adobe After Effect
 • Adobe Premiere Pro
 • Adobe Audition
 • HTML, CSS

Можуть працювати у видавництвах, підприємствах, фірмах, офісах, рекламних агенціях, виконуючи обов’язки дизайнерів, менеджерів, технологів, інженерів-дослідників друкованих, електронних, мультимедійних і комплексних видань, їх конструкційних елементів із застосуванням сучасних комп’ютерних видавничих систем.