Спеціалізація

Галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія».

Освітній рівень — бакалавр, магістр.

Освітня програма (спеціалізація) — Технології друкованих і електронних видань