Спеціалізації

Галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія». Освітній рівень — бакалавр, магістр: