Скрипник М. М. Перевидання книжки «Гейман Н. «История с кладбищем»» з детальним розробленням процесу виготовлення манжети – рукопис.

Курсова робота з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.
Дана курсова робота присвячена розробці і обґрунтуванню найбільш доцільного і ефективного технологічного процесу, який би забезпечив високу якість поліграфічного відтворення видавничої книжкової продукції, вибору відповідного обладнання і матеріалів, процесам припресування плівки та тиснення фольгою на обкладинці третього типу, а також детальному розробленню процесу виготовлення манжети.
Для вирішення завдання перевидання книжки було виконано аналіз видання-зразка і було виявлено недоліки щодо поліграфічного виконання і виявлено недотримання стандартів. У результаті було запропоновано деякі зміни у конструкції книжки для покращення експлуатаційних видання-проекту. На основі змін було обрано найбільш доцільний та ймовірний технологічний процес, також були обрані необхідні матеріали, відповідне обладнання, обрані методи і засоби контролю напівфабрикатів та готової продукції, розраховано витрати матеріалів.
Розроблений технологічний процес перевидання книжки «Гейман Н. «История с кладбищем» відображає сучасний стан технологій видавничо-поліграфічних виробництв і повністю відповідає завданню на курсову роботу з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв».
Ключові слова: ВИДАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ, ТИСНЕННЯ ФОЛЬГОЮ, ПРИПРЕСУВАННЯ ПЛІВКИ, МАНЖЕТИ, ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ.