Скорик М. Проектування технологічного процесу виготовлення картонного пакування складної конструкції з детальним розробленням процесу проектування та моделювання / Маргарита Скорик // Курсовий проект: рукопис. – 2015. – 38 c.

У курсовому проекті здійснено технологічний процес виготовлення картонного пакування складної конструкції з детальним розробленням процесу проектування та моделювання. Проведено аналіз технологічних процесів, та вибрано той, що забезпечує найефективніше виготовлення картонного пакування. Визначено головні особливості майбутньої упаковки, перелік необхідного обладнання, розроблено структуру тривимірної моделі, її вид та конструкцію. Побудовано оптимальну технологічну блок-схему виготовлення картонного пакування складної конструкції на основі вибору сучасного апаратного та програмного забезпечення, розроблено маршрутно-технологічну карту та алгоритм детального технологічного процесу.