Скиба В.М. Закономірності тиражної стабільності елементів монометалевих форм плоского офсетного друку зі зволоженням. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01. — «Машини і процеси поліграфічного виробництва». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2012.
Дисертація присвячена комплексному дослідженню репродукційно-графічних та друкарсько-технічних властивостей монометалевих форм плоского офсетного друку на алюмінієвій основі зі зволоженням з метою встановлення закономірностей впливу параметрів друкарського контакту на поточні властивості елементів друкарської форми для стабілізації друкарського процесу плоского офсетного друку та прогнозування тиражної якості репродукції у системі «оригінал–відбиток» залежно від якості друкарської форми та зволожувальних розчинів. Створено нові рецептури добавок до гібридних фарб офсетного друку та зволожувального розчину. Розроблено технологічну інструкцію «Процес експлуатації монометалевих друкарських форм плоского офсетного друку зі зволоженням».
Ключові слова: друкарська форма, зволожувальний розчин, плоский,
офсет, друк, стабілізація, тиражна якість, відбиток.