Сичик Ю. Проектування технологічного процесу мережевого електронного видання «Хрестоматия по литературе для 8-9 классов» з детальним розробленням процесу введення аудіо-інформації / Юрій Сичик // Курсовий проект: рукопис. — 2015. — 31 c.

У курсовому проекті розроблено технологічний процес мережевого електронного видання з детальним розробленням процесу введення аудіо-інформації, який передбачає високу якість, оригінальність дизайну та читабельність даного видання. Проведено аналіз технологічних процесів, та обрано саме той процес, що забезпечує найефективнішу підготовку видання. Визначено перелік необхідного обладнання, сучасного технічного та програмного забезпечення для опрацювання текстової, графічної та аудіо інформації. Побудовано оптимальну технологічну блок-схему створення мережевого електронного видання, розроблено маршрутно-технологічну карту та алгоритм детального технологічного процесу запису та обробки звуку.