Санченко В. О. Перевидання книжки «Ольга Громыко «Профессия: ведьма»» з детальним розробленням процесу: скріплення книжкових блоків. – рукопис.

Курсова робота з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.
Курсова робота присвячена проектування ефективного технологічного процесу перевидання книжки з розробленням конструкції видання-проекту, вибором відповідного обладнання, матеріалів, методів і засобів контролю, а також розробленням процесу скріплення книжкового блоку: по-зошитно нитками без марлі з палітуркою сьомого типу.
Для вирішення поставленого завдання у роботі було виконано аналіз видання-зразка, виявлено недоліки у поліграфічному виконанні та запропоновано зміни у конструкції для покращення естетичних та експлуатаційних видання-проекту. На основі запропонованих змін було обрано відповідний технологічний процес, обрано відповідне обладнання, матеріали, методи і засоби контролю напівфабрикатів та готової продукції, розраховано трудомісткість основних виробничих процесів та витрати матеріалів.
Було розроблено частковий технологічний процес скріплення книжкових блоків: по-зошитно нитками без марлі. Складено алгоритм підготовки до скріплення книжкових блоків, розроблено маршрутно-технологічну карту з вибором обладнання, матеріалів, технологічних режимів, методів та засобів контролю.
Спроектований технологічний процес перевидання книжки «Ольга Громыко «Профессия: ведьма» відображає сучасний стан розвитку технології видавничо-поліграфічних виробництв, повністю відповідає завданню на курсову роботу з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв».
Ключові слова: Видання, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, Обладнання, матеріали, Засоби контролю, СКРІПЛЕННЯ КНИЖКОВИХ БЛОКІВ, технологія «COMPUTER TO FILM».