Санченко А. Проектування технологічного процесу створення електронного видання з детальним розробленням процесу анімації/ Анастасія Санченко // Курсовий проект: рукопис. – 2015. – 35 c.

У курсовому проекті здійснено проектування технологічного процесу електронного видання з детальною розробкою створення анімації. Проводилось порівняння двох технологій створення інтерактивного видання, обрано найоптимальнішу з них. На базі обраної технології, обиралось сучасне програмне забезпечення, визначались його рекомендовані системотехнічні вимоги до устаткування. Після визначення вимог програмного забезпечення було підібрано обладнання для створення робочоюї станції обробки тексту графіки та анімації.

Побудовано оптимальну технологічну блок-схему створення електронного видання, розроблено маршрутно-технологічну карту та алгоритм детального технологічного процесу створення анімації. Запроектовано навігацію інтерактивного видання, його інтерфейс та анімації, що будуть створюватися з використанням мови програмування.