Роїк Т.А., Киричок П.О., Гавриш А.П. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації: Монографія. – К.: НТУУ „КПІ”, 2007.- 404 с.

Монографія присвячена розробленню технологій виготовлення нових композиційних антифрикційних матеріалів на основі чорних і кольорових металів і сплавів для роботи у широкому діапазоні швидкостей ковзання, навантажень, температур на повітрі. Показано переваги нових підшипників у порівнянні із застосовуваними традиційними матеріалами, висвітлено питання комплексу методів дослідження їх властивостей, проілюстровано економічну ефективність від впровадження нових деталей тертя.