Роїк Т.А. Киричок П.А., Гавриш А.П., Аскеров М.Г., Віцюк Ю.Ю. Забезпечення якості поверхонь деталей з магнітом’яких сплавів прецизійною доводкою.: Монографія.- К.: НТУУ «КПІ». 2013.- 233 с.

У монографії висвітлені питання забезпечення високих параметрів якості поверхонь деталей з магнитомягких сплавів на основі нікелю для радіоелектронної техніки. Продемонстровані теоретико-експериментальні результати розробки нових технологій прецизійної механічної обробки досліджуваних деталей. Показано ефективність нових розроблених технологій і результати впровадження розробок у виробництво.