Роїк Т.А., Гавриш А.П., Гавриш О.А. Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія. – К.: ЕКМО, 2010.- 212 с.

У монографії наведено результати досліджень з розробки технології виготовлення з наступною механічною обробкою поверхонь нових композиційних триботехнических матеріалів на основі кольорових металів і сплавів для роботи при підвищених швидкостях ковзання, і навантаженнях на повітрі. Показано переваги нових композиційних деталей у порівнянні з відомими литими, наведено дані з економічної ефективності від впровадження нових матеріалів тертя.