Романова Д. Проектування технологічного процесу електронного видання «Людина в історії» з детальним розробленням процесу створення паралакс ефекту / Дарія Романова // Курсовий проект: рукопис. – 2015. – 35 c.

Курсовий проект присвячений проектуванню технологічного процесу створення електронного мережевого видання «Людина в історії», що забезпечував би високу якість відтворення.

Згідно з поставленою задачею було проведено аналіз майбутнього видання, визначення його призначення та цільової аудиторії, обрано основні пріоритетні параметри, яким має відповідати видання-проект. На основі проведеного аналізу було розроблено конструкцію та структуру видання, шляхом порівняння було обрано оптимальну технологію створення, підібрано апаратне та програмне забезпечення робочих станцій.

Розроблено повний технологічний процес створення видання та побудовано загальну технологічну схему повного технологічного процесу. Проведено детальну розробку технологічного процесу створення паралакс ефекту на головній сторінці видання, побудовано детальний алгоритм та маршрутно-технологічну карту для даного процесу.