Розум Т. В. Розроблення комплексного технологічного процесу контролю якості флексографічного друку.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва». — Українська академія друкарства, Львів, 2003.
Дисертаційна робота присвячена розробленню комплексного технологічного процесу контролю якості флексографічного друку. Для чого було проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку флексографічного методу друку і розроблено: блок-схему сучасних технологічних процесів флексографічного друку; класифікації друкарських форм, технологій формного виробництва, флексографічних фарб. Встановлено основні показники складових елементів формного процесу та досліджено їх вплив на час виготовлення та якість друкарських форм. Проведено дослідження зміни реологічних характеристик фарб при їх розбавлянні а також вплив величини в’язкості на якість друку зокрема на колірні характеристики відбитка та інтенсивність зображення. На основі структурно-енергетичної теорії розроблені моделі формного та друкарського процесів та виконано виробничі випробування, що підтвердили теоретичні результати. Розроблено алгоритми контролю якості у формному та друкарському процесах флексографічного методу друку, концепцію комплексного контролю якості та технологічну інструкцію поопераційного контролю якості формного і друкарського процесів флексографічного друку із застосуванням фотополімерних дукарських форм.
Ключові слова: флексографічний друк, комплексний технологічний процес контролю якості, складові елементи формного процесу, реологія фарб, спектральна характеристика, активність формного матеріалу, бази даних, контроль якості, технологічна інструкція.