Рижов Є. В. Електронний довідник з видавничо-поліграфічної справи з детальною розробкою технології введення інформації у MODX CMS

Дипломний проект на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2015.

На основі огляду сучасного стану розвитку поліграфічної галузі, зокрема додрукарських процесів, проаналізовано перспективи розвитку сучасного програмного забезпечення та особливості його застосування у додрукарській підготовці створення електронних та мультимедійних видань. Розроблено конструкцію електронного довідника з видавничо-поліграфічної справи з урахуванням основних вимог, технологічних характеристик та призначення.  Запроектовано ефективний комплексний технологічний процес створення мультимедійного продукту та детальний технологічний процес введення інформації у MODX CMS. На підставі нормативно-технічної документації та стандартів видавничо-поліграфічної галузі та з урахуванням обраного обладнання запроектовано робоче місце виконання технологічного процесу створення електронного довідника з видавничо-поліграфічної справи.

Ключові слова: ЕЛЕКТРОННИЙ ДОВІДНИК, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, MODX CMS, ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ.