Підприємство з випуску картонних паковань з детальним розробленням дільниці післядрукарської обробки. Студентки групи РП-31с Дейнеко Н. М.

Мета проекту – розробка технологічного процесу, який би забезпечив високу якість поліграфічного відтворення паковань, детально розробити дільницю післядрукарської обробки паковань.

Метод виконання проекту – аналіз існуючих варіантів технологічного процесу, вибір оптимального для даної продукції. Огляд сучасного стану підприємств з випуску картонних паковань, зокрема апаратного і програмного забезпечення технологічних процесів, науково-технічної літератури.

Результат дипломного проектування – в дипломному проекті розроблено технологічний процес поліграфічного відтворення паковань. Запроектовані виробничо-технологічні процеси та обране обладнання відповідають сучасному рівню розвитку поліграфічного виробництва. Детально розроблено дільницю післядрукарської обробки, що є частиною інфраструктури підприємства.

Ключові слова: паковання, висікання, проектування, технологія, картон, офсетний спосіб друку, післядрукарська обробка.