Пєтушкова О.Д. Рекламна агенція з детальним розробленням редакційно-видавничої дільниці/ Олександра Пєтушкова. – Рукопис

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.05150103 «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв». – ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016.

У ході роботи над проектом було розроблено проект вказаного видавництва, запроектовано алгоритм детального процесу обробки графічної інформації, виробничо-технологічний та генеральний плани агенції.

Визначено виробничо-технічні характеристики п’яти позицій рекламної продукції, які виготовляються даною рекламною агенцією, на основі чого був проведений розрахунок розгорнутого промислового завдання, оцінено та визначено програмне та апаратне забезпечення, розраховано необхідну кількість устаткування та робочих місць, кількість працівників та техніко-економічні показники проекту.

Розробка відповідає сучасним вимогам до інженерно-технічного забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва.

Ключові      слова: РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЛЬНИЦЯ, КВС, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, БЛОК-СХЕМА, МАРШРУТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА.