Пустова В. Аналітичний огляд антисептичних речовин для друкарських фарб, що біорозкладаються, з визначенням перспектив застосування / Віта Пустова // Курсовий проект: рукопис. – 2015. – 39 c.

Курсовий проект присвячений аналізу сучасного стану антисептичних речовин для фарб, що біорозкладаються та визначенню їх сучасного стану та тенденції розвитку.

Для вирішення поставленого завдання було опрацьовано та аналізовано літературу присвячену даній темі.

На основі поставленого завдання у курсовому проекті було: опрацьовано літературу про фарби, що біорозкладаються, домішки, що додаються до неї для покращення властивостей; проведено патентний пошук; обрано та описано найважливіші розробки по даній темі; визначено тенденції розвитку антисептичних речовин по роках, країнах та за предметом патентного пошуку; розроблено алгоритм перевірки флексографічних друкарських фарб на водній, спиртовій основі та з додаванням природнього плівкоутворювача (біофарби).