Правила прийому

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» в 2019 році

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році