Правила прийому

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» в 2017 році

Положення про випускників системи довузівської підготовки НТУУ «КПІ», які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Положення про прийом на навчання для здобуття ступeня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”