Пилипенко О. А. Центр цифрового друку аркушевої та книжково-журнальної продукції з детальним розробленням друкарського виробництва – Рукопис

Дипломний проект на здобуття кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.05150103 «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.

Дипломний проект присвячений проектуванню сучасного та ефективного центру цифрового друку продукції різного призначення та складності.

Для досягнення поставленої мети у проекті було виконано аналіз сучасного стану області цифрового друку, проведено аналіз існуючих підприємств та центрів цифрового друку, розглянуто асортимент продукції та методи його виконання. Згідно з проведеним аналізом створено перелік продукції для випуску, розроблено промислове завдання.

Згідно з розробленим промисловим завданням створено комп’ютеризовану систему з описом всіх робочих станцій. Обрано обладнання безпосередньо для цифрового друку та післядрукарської обробки видань. Також розроблено загальний технологічний процес випуску обраної продукції.

Для проекту розроблено план підприємства з вказаними на ньому мережами інфраструктури, людськими і матеріальними потокам. Дипломний проект відповідає завданню, його зміст повністю розкриває мету проекту.

Ключові слова: ЦИФРОВИЙ ДРУК, ЦДМ, ПРОЕКТУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ,  РАДІАЛЬНА ДІАГРАМА, КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН.