Петров М. О. Недетерміноване книжкове видання візуальної новели «Katawa Shoujo» з детальним розробленням процесу замовлення та виготовлення

Дипломний проект на здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2015 р.

Дипломний проект присвячений проектуванню і підготовці недетермінованого книжкового видання, яке відповідає варіанту історії візуальної новели «Katawa Shoujo», зміст та конструкція якого визначаються клієнтом у спеціальній системі замовлення.

Для проектування ексклюзивного видання було проаналізовано оригінальну візуальну новелу, визначено можливі варіанти текстової та ілюстраційної інформації. В сфері оперативної індивідуальній поліграфії було розглянуто реальні та можливі реалізації книжкових видань із змінною конструкцію в залежності від замовлення, а також технології реалізації систем замовлення подібних видань.

На основі аналізу було розроблено незмінні елементи конструкції недетермінованого книжкового видання, визначено варіанти елементів, що залежать від вибору замовника. Додатково було спроектовано концепцію системи замовлення у вигляді веб-сайту. Для підготовки та виготовлення видань за одиничними замовленнями було обрано оптимальне апаратно-програмне забезпечення, виробниче обладнання та матеріали. Було розроблено технологічний процес виготовлення типового варіанту видання, а також проведено підготовку та виготовлення одного примірника книги за проектом.

Для розробленої концепції системи замовлення недетермінованого книжкового видання, було підібрано окреме програмно-апаратне забезпечення, розроблено технологічний процес створення веб-сайту та його мультимедійного контенту. З метою дослідження взаємозалежності процесів замовлення та виготовлення було розроблено детальні алгоритми цих процесів, а також маршрутно-технологічні карти. Також було побудовано план дільниці роботи із замовленням, додрукарської підготовки та друку видання, у якій найбільш тісно поєднуються процеси замовлення та виготовлення. Проведено економічні розрахунки та доведено економічну доцільність видання. Прийнято принципові рішення для забезпечення охорони праці на дільниці роботи із замовленням, додрукарської підготовки та друку видання.

Виконаний дипломний проект та його зміст повністю відповідає поставленому завданню на дипломний проект, відображає сучасний стан розвитку технології та відповідає вимогам фахової підготовки за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа».

Ключові слова: ВІЗУАЛЬНА НОВЕЛА, НЕДЕТЕРМІНОВАНЕ ДРУКОВАНЕ ВИДАННЯ, ВЕБ-САЙТ, СИСТЕМА ЗАМОВЛЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ОПЕРАТИВНА ІНДИВІДУАЛЬНА ПОЛІГРАФІЯ, РОБОЧА СТАНЦІЯ, ПРОГРАМНО-АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.