Петрова А. В. Студія анімації з експериментальним дослідженням впливу апаратно-програмних засобів на якість відтворення відео-інформації

Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 8.05150102 «Технології електронних мультимедійних видань». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2015.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню впливу апаратно-програмних засобів на якість відтворення відео-інформації за допомогою тестів продуктивності. Запропоновано і обґрунтовано нову класифікацію комп’ютерної анімації. Розроблено модель пріоритетного впливу факторів на якість відтворення анімації та визначено найсуттєвіший, а саме відео-карта, досліджено її характеристики та параметри. Розроблено новий науковий підхід до вибору відео-карти. Комплексно досліджено структуру елементів мультимедійного видання. Розроблено, обґрунтовано і перевірено практично методика тестів продуктивності. За результатами проведених досліджень розроблено проект студії анімації для виготовлення мультимедійних видань.

Ключові слова: мультимедійне видання, комп’ютерна анімація, відео-карта, тести продуктивності, програмне забезпечення, технологічний процес, проект студії анімації.