Петришина А. Проектування технологічного процесу виготовлення подарункового блокноту з детальним розробленням оформлення обкладинки об’ємним декором/ Анастасія Петришина // Курсовий проект: рукопис – 2015. – 33с.

У курсовому проекті виконано аналіз вихідних даних майбутнього видання, визначено вимоги до якості видання та на їх основі за допомогою діаграми Парето обрано найважливіші. Було розроблено конструкцію видання. Виконано проектування комплексного технологічного процесу. Курсовий проект присвячений проектуванню технологічного процесу створення об’ємного декору за допомогою технології 3D друку, що відповідає сучасним вимогам до поліграфічного виробництва та забезпечує якісне створення видання. Для створення моделі декору було обрано програмне забезпечення та обладнання. Також, було розроблено детальний алгоритм технологічного процесу та маршрутно-технологічну карту.