Панько В. Проектування технологічного процесу видання мультимедійного електронного посібника “Теорія Кольору” з розробленням процесу оброблення графічної інформації / Віталій Панько // Курсовий проект: рукопис. – 2015. – 68 c.

В даній курсовій роботі спроектовано та обґрунтовано найбільш доцільний сучасний технологічний, реальний  для  виконання  на  виробництві, процес розробки мультимедійного електронного посібника “Теорія Кольору” з розробленням процесу оброблення графічної інформації, який би забезпечив високу якість відтворення електронного мультимедійного видання (посібника).

Було проаналізовано можливі технологічні процеси створення майбутнього електронного видання, та обрано найоптимальніший, який забезпечить найменшу трудомісткість, найменшу собівартість та водночас високу якість.

Проаналізовано апаратне забезпечення та програмне забезпечення для створення електронного видання та обрано найоптимальніше.

Побудовано узагальнену блок-схему технологічного процесу створення мультимедійного електронного видання. Також, розроблено алгоритм часткового технологічного процесу обробки графічної інформації, створено детальну блок-схему процесу та маршрутно-технологічну карту.