Павлюк Г. С. Електронний альбом «Перлина Хмельниччини – Самчики» з детальним розробленням процесу підготовки ілюстраційного матеріалу»

Дипломний проект на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа», Київ, 2015 р.

Дипломний проект присвячений розробленню технологічного процесу, який забезпечив би високу якість поліграфічного відтворення електронного альбому з компакт-диску.

Для вирішення поставленого завдання у проекті було виконано аналіз сучасних електронних альбомних видань; оцінено пріоритетні параметри для виготовлення ЕА, які враховано у створенні видання.

На основі поставленого завдання у проекті було: розроблено концепцію, структури ЕА та конструкції пакування з обиранням колірного та шрифтового оформлення; обрано технологічний процес створення та тестування локального видання; створено комп’ютеризовану видавничу системи та мережу; обрано програмне та апаратне забезпечення; розроблено технологічний процес та обрано обладнання тиражування та задруковування дисків; визначено технологічний процес виготовлення первинного та вторинного паковання; проведено детальне проектування процесу підготовки ілюстраційного матеріалу, спроектовано сучасне підприємство та розроблено її план; проведено відповідні технологічні розрахунки і розроблено вимоги з охорони праці та безпеки навколишнього середовища; на основі виконаних економічних розрахунків доведено ефективність розробки. Виконаний дипломний проект та його зміст повністю відповідає завданню на дипломний проект, відображає сучасний стан розвитку технології, відповідає вимогам фахової підготовки за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа».

Ключові слова: ЕЛЕКТРОННИЙ АЛЬБОМ, ЛОКАЛЬНЕ ЕЛЕКТРОННЕ МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ВИДАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА ВИДАВНИЧА СИСТЕМА, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ІЛЮСТРАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ, ТИРАЖУВАННЯ.