Павлюк Г. Відділ крос-медійних продуктів рекламної агенції з надання іміджевих послуг/ Ганна Павлюк //Курсовий проект: рукопис. – 2016. – 40 с.

У курсовому проекті запроектовано відділ крос-медійних продуктів рекламної агенції з наданні іміджевих послуг, що призведе до можливість перейти на новий рівень ефективності, зруйнувавши історично складений поділу між цифровими потоками, що обслуговують друк, Інтернет та відеопродукцію.

На основі аналізу типів видань розроблено промислове завдання на розробку проекту створення дільниці. Визначено виробничо-технічні характеристики всіх видань промислового завдання. Обумовлено ефективність обраного технологічного процесу та побудовано загальну блок-схему виробничо-технічних процесів.

Розраховано техніко-економічні показники для проектування і створення крос-медійних видань та організаційну структуру дільниці. Проранжовано потенційні ризики із зазначенням їхнього ступеню впливу. Запроектовано структурну електричну схему комп’ютерної мережі. Розроблено схему виробничо-технічного плану дільниці випуску крос-медійних продуктів.

Визначено перелік необхідного обладнання, сучасного технічного та програмного забезпечення для опрацювання текстової, графічної, відео та аудіо інформації.