Остапенко Т.А. Перевидання книжки «Керр Ф.Б. «Діти лампи. Джин в полоні Ехнатона» з детальним розробленням процесу виготовлення палітурки п’ятого типу.

Курсова робота з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2016 р.
Курсова робота присвячена проектування ефективного технологічного процесу перевидання книжки з розробленням конструкції видання-проекту, вибором відповідного обладнання, матеріалів, методів і засобів контролю, а також детальним розробленням процесу виготовлення палітурки п’ятого типу.
Для вирішення поставленого завдання у роботі було виконано аналіз видання-зразка, виявлено недоліки у поліграфічному виконанні та запропоновано зміни у конструкції для покращення естетичних та експлуатаційних видання-проекту. На основі запропонованих змін було обрано відповідний технологічний процес, обрано відповідне обладнання, матеріали, методи і засоби контролю напівфабрикатів та готової продукції, розраховано трудомісткість основних виробничих процесів та витрати матеріалів.
За індивідуальним завданням було складено аналітичний огляд на тему «Фальцювальні машини. Формат, конструкції, ступінь автоматизації, додаткові функції та оснащення». Для цього було проаналізовано 15 джерел інформації та переглянуто 12 сайтів фірм-виробників обладнання та матеріалів. Також було розроблено частковий технологічний процес виготовлення палітурки п’ятого типу, а саме складено алгоритм виготовлення, розроблено маршрутно-технологічну карту з вибором обладнання, матеріалів, технологічних режимів, методів та засобів контролю.
Спроектований технологічний процес перевидання книжки Керр Ф.Б. «Діти лампи. Джин в полоні Ехнатона» відображає сучасний стан розвитку технології видавничо-поліграфічних виробництв, повністю відповідає завданню на курсову роботу з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічних виробництв».
Ключові слова: Видання, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, Обладнання, матеріали, Засоби контролю, ФІЛЬЦЮВАННЯ, ФАЛЬЦЮВАЛЬНА МАШИНА, ОСНАЩЕННЯ.