Олійник О. Проектування технологічного процесу мультимедійного додатку до Українського тлумачного словника видавничо-поліграфічної справи з детальним розробленням анімації / Оксана Олійник// Курсовий проект: рукопис. – 2015. –41c.

У курсовому проекті здійснено технологічний процес мультимедійного додатку з детальною розробкою анімації. Проведено аналіз технологічних процесів, та вибрано той, що забезпечує найефективнішу підготовку видання. Визначено перелік необхідного обладнання, сучасного технічного та програмного забезпечення для опрацювання текстової, графічної та відео інформації, а також створенню анімацій. Побудовано оптимальну технологічну блок-схемустворення мультимедійного видання, розроблено маршрутно-технологічну карту та алгоритм детального технологічного процесу.