Оксінь І.О. Подарункове паковання фарфорових виробів з детальним розробленням дизайну оформлення

Дипломний проект на здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2015 р.

Дипломний проект присвячений проектуванню і підготовці технологічого процесу, який би відповідав вимогам сучасного стану поліграфічного виробництва та забезпечив якісне відтворення видання.

У дипломному проекті виконано аналіз вихідних даних та характеристик майбутнього видання, визначення вимог до видання, визначення пріоритетних параметрів за допомогою методу експертних оцінок, розробку концепції видання, складання макетів усіх частин паковання, розробку дизайну оформлення паковання. Розглянуто основні види та особливості продукції.

На основі аналізу існуючих видів та бібліотек даної продукції, вимог до видання, було розроблено зразок подарункового паковання, отримано розгортки та 3D-моделі.

Для розробленої моделі паковання було підібрано окреме програмно- апаратне забезпечення, розроблено технологічний процес. Окрім цього, було розроблено детальний алгоритм технологічного процесу, а також маршрутно- технологічну карту.

Оскільки акцент був на до друкарській підготовці, то було побудовано план даної дільниці підприємства, визначено основні ризики на даному етапі.

Проведено економічні розрахунки та доведено економічну прибутковість видання. Прийнято принципові рішення для забезпечення охорони праці на розглянутій дільниці.

Ключові слова: ОФОРМЛЕННЯ ВИДАННЯ, ПАКОВАННЯ, СИСТЕМНИЙ ПІДХІД, РОБОЧА СТАНЦІЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС.