ОВДІЄНКО В. В. ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ «САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК В ВАВИЛОНЕ» ДЖОРДЖА КЛЕЙСОНА З ДЕТАЛЬНОЮ РОЗРОБКОЮ ПРОЦЕСУ ОПРАЦЮВАННЯ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ

Дипломний проект на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа». — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2015.

На основі огляду сучасного стану та перспектив розвитку поліграфічної продукції з мультимедійними компонентами, а також апаратного і програмного забезпечення, аналізу літературних джерел та науково-технічної літератури сучасних мультимедійних продуктів визначено пріоритетні параметри нового електронного видання художньої книги Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне» та розроблено його концепцію і структуру. Запроектований комплексний технологічний процес та детальний технологічний процес опрацювання відеоінформації дають можливість створення ефективного багатофункціонального електронного видання з використанням найсучаснішого програмного забезпечення. На підставі нормативно-технічної документації та стандартів видавничо-поліграфічної галузі, з урахуванням обраного обладнання запроектовано робоче місце виконання процесу обробки відеоінформації.

Ключові слова: ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, СТРУМИННИЙ ДРУК, ДРУК НА ДИСКАХ, ОПРАЦЮВАННЯ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ.