НДР 0114U004942 «Аналіз ринку етикетково-пакувального виробництва України і пошук потенційних замовників на отримання у користування групових Технічних умов на етикетково-пакувальну продукцію» (01.11.2014–27.02.2015).

Замовник Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія», науковий керівник – доцент Розум Т. В.
Метою НДР є пошук потенційних замовників на отримання у користування групових ТУ на етикетково-пакувальну продукцію на основі проведеного маркетингового дослідження ринку етикетково-пакувальної продукції України та підприємств з їх виготовлення. Для виконання поставлених завдань було проведено пошук інформації та складено науковий звіт щодо сучасного стану та тенденцій розвитку етикетково-пакувальної промисловості, як у світі так і в Україні, проведено пошук підприємств, що виготовляють цю продукцію, проаналізовано наявність відповідних нормативних документів на виготовлення етикетково-пакувальної продукції.