НДР 0113U002138, “Дослідження та розробка засобів автоматизації процесів папероживильної системи в офсетних аркушевих друкарських машинах”, науковий керівник – проф., д.т.н. Морфлюк В.Ф., виконавці – ст. викл. Чуркін В. В., ас. Карпенко І. С.

Метою є дослідження та розробка автоматизованої системи подачі аркуша з використанням цифрових засобів визначення та стабілізації технологічних параметрів самонакладу, які дозволяють запобігати недолікам папероживильних систем в офсетних аркушевих друкарських машинах.

Об’єктом дослідження є процеси подачі аркушів до друкарських секцій офсетних аркушевих друкарських машинах.

Досліджувались наступні процеси: вимірювання та обробка технологічних  параметрів кількісної подачі аркушів папероживильної підсистеми; вимірювання та обробка параметрів паралельності орієнтації положення аркуша папероживильної системи при його подачі до друкарської секції; аналіз кількісних параметрів подачі аркуша папероживильної підсистеми для керування пневматичною системою; аналіз та керування орієнтацією положення аркуша при його подачі до друкарської секції.

Розроблено та експериментально випробувано технологію проектування, розробки та тестування проблемно-орієнтованих прикладних програм для об’єктивного цифрового контролю та стабілізації параметрів технологічного процесу подачі аркуша у папероживильній системі листової друкарської машини на основі застосування багатоканальних аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів інформації з використанням цифрового статистичного оцінювання і обробки результатів вимірювань.