НДР 0111U001866, НТУУ «КПІ», «Екологічно чисті матеріали для створення поліграфічних лаків і фарб, що біорозкладаються», науковий керівник – доцент Хохлова Р. А.

На підставі проведеного ґрунтовного пошуку розроблено класифікацію сучасних екологічно чистих лакофарбових матеріалів, що біорозкладаються; систематизовано способи та методи оперативного контролю їх здатності до біодеструкції.
Здійснено лабораторні дослідження фізико-технологічних властивостей широкого асортименту полімерних речовин вітчизняного виробництва з поновлювальної сировини рослинного та тваринного походження. Підібрано компоненти, відпрацьовано технологію виготовлення розчинів в лабораторних умовах та оцінено взаємодію компонентів та їх властивості. Розроблено рекомендації по створенню рецептур екологічно чистих лакофарбових матеріалів, що біорозкладаються.
Створено новий композиційний склад екологічно чистого лаку на основі вітчизняної сировини для опорядження паковальної та рекламної продукції. Проведені випробування дають підстави стверджувати коректність його властивостей у порівнянні із традиційними лакофарбовими матеріалами на синтетичних смолах.
Економічний ефект очікується за рахунок зменшення викидів в атмосферу та каналізацію шкідливих речовин. Утилізація твердих утворень проводиться в природних умовах, де їх деструкція буде проходити за декілька місяців. Після того, на місцях утилізації, можуть рости різні види рослин, що можуть бути відновлювальним матеріалом для різних видів продукції, зокрема для лакофарбових матеріалів.