НДР 0109U002289, НТУУ «КПІ» – 2286-п «Розробка і дослідження гібридних фарб для нормалізації кольоровідтворення у технологічних процесах опорядження книжково-журнальної і пакувальної продукції», науковий керівник – професор Величко О. М.

Розроблено новий склад гібридних фарб подвійного механізму закріплення для друкування й опорядження в продуктивному технологічному процесі плоского офсетного друку зі зволоженням друкарських форм поліграфічної і пакувальної продукції, який є конкурентноспроможним завдяки стабільності друкарсько-технічних властивостей під час друкування. Запропоновано поєднання алкідних смол, що розчинюються у рослинних і мінеральних маслах та їх сумішах, і олігоефіракрилатів, поверхнево-активних речовин та пігменту, цільових добавок для регулювання ступеня в’язкості і емульгування зі зволожувальним розчином.

Розроблено і апробовано комплексну методику оцінки оптичних і колірних характеристик відбитків залежно від параметрів друкарського процесу, задруковуваного матеріалу, типу друкарських форм, обладнання і систем зволоження, тривалості й умов експлуатації. Вивчено вплив компонентного складу гібридних фарб на ступінь емульгування й фарбоперенесення, закріплення лакофарбових відбитків і їх старіння, взаємодію фарби і зволожувального розчину у друкарському контакті. Розроблено математичний опис керування друкарським контактом залежно від ступеня емульгування гібридних фарб, спрацювання офсетного полотна і складу поверхневих шарів друкувальних елементів форм. Розроблено рекомендації по друкуванню гібридними фарбами й закріпленню відбитків.