Науково-практичний семінар «СУЧАСНЕ РЕПРОДУКУВАННЯ: ІНЖЕНІРІНГ, МОДЕЛЮВАННЯ, МУЛЬТИ- ТА КРОСМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Тематика семінару
1. Актуальні тенденції, проблеми і завдання розвитку сучасних технологій репродукування;
2. Проектні, дослідницькі та технічні аспекти функціонування видавництв, поліграфічних підпримємств, центрів, офісів, агенцій, редакцій, студій;
3. Перспективні конструкції, форми й образи текстово-ілюстраційної інформації та їх взаємодія у інтерактивному просторі;
4. Засоби та методи проектування, дослідження, розроблення та експлуатації обладнання, апаратно-програмних комплексів, приладів, автоматизованих систем управління, технологічного забезпечення виробничих процесів, матеріалів, виробів;
5. Сучасні аспекти та перспективи освітньо-професійної та освітньо-наукової підготовки фахівців, науковців, інженерів видавничо-поліграфічної галузі.

Дата та час проведення
24 жовтня 2018 року з 10-00 до 16-00

Адреса проведення
м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37, корп. 8, 5 ауд.

Умови участі
Для участі у семінарі просимо направляти на e-mail: reprografy15@gmail.com інформацію про доповідача — прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, телефон для з’язку, адресу для листування e-mail, файл тез доповіді, названий прізвищем доповідача латиницею.
Запланована публікація збірника тез доповідей в електронному вигляді у видавництві «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорськ4ого і розміщення в електронному архіві бібліотеки університету.

Вимоги до оформлення 
Текст готувати за допомогою Microsoft Word, формули — Equation Editor 5.0, шрифт статьи Time New Roman (Cyr), кеглем 12, міжрядковий пробіл – одинарний.
Обсяг 4-8 повних сторінок А4, включаючи рисунки, таблиці, формули, список посилань на джерела.
Структура тексту доповіді:
— УДК;
— знак авторського права, прізвище та ініціали доповідача (доповідачів співавторів), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи (назва підприємства, навчального закладу, студії тощо повністю);
— назва доповіді;
— анотація англійською мовою;
—текст тез доповідей.
Мова науково-практичного семінару — українська, російська, англійська, польська.

Будемо раді вітати Вас в стінах Видавничо-поліграфічного інституту, сподіваємося, що тематика семінару актуальна, а пропозиції, проектні рішення, гіпотези і аналітика, що прозвучить на семінарі і буде висвітлена у збірнику тез, зацікавить науковців, дослідників, виробничників, дистрибуторів і постачальників ринку видавничо-поліграфічних послуг.