Наукові праці

Публікації викладачів

Величко О. М. Опрацювання інформаційного потоку взаємодією елементів друкарського контакту / Олена Величко: монографія. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. — 264 с.

Величко О. М. Видавничо-поліграфічна справа. Практикум з проектування і розрахунку технологічних і виробничих процесів / Олена Величко : навч. посіб.; М-во освіти і науки України. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. — 520 с. — ISBN 978-966-439-135-8.

Детальніше

 
 

Дисертації

Величко О. М. Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті. — Рукопис.

Хохлова Р. А. Закономірності взаємовпливу шарів лаку і фарби у друкарському процесі офсетного плоского друку. — Рукопис.

Детальніше

 
 

Наукова тематика

НДР 0113U002138, “Дослідження та розробка засобів автоматизації процесів папероживильної системи в офсетних аркушевих друкарських машинах”,  науковий керівник – проф., д.т.н. Морфлюк В.Ф., виконавці – ст. викл. Чуркін В. В., ас. Карпенко І. С.

НДР 0111U001866, НТУУ «КПІ», «Екологічно чисті матеріали для створення поліграфічних лаків і фарб, що біорозкладаються», науковий керівник – доцент Хохлова Р. А.

Детальніше

 
 

Патенти

p20_60660_06_11

Детальніше

 
 

Звіт з наукової роботи кафедри