Мішньова Н. Ю. Анімаційний ролик творчого конкурсу з детальним розробленням процесу ретушування зображень

Дипломний проект на здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»  ―  кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2015 р.

Дипломний проект передбачає розроблення мультимедійного видання ―  анімаційного ролика творчого конкурсу.

В дипломному проекті здійснено аналіз складових анімаційного ролика, що  поєднані у відеоряд, запроектовано композицію та конструкцію. Обрано технологію створення анімаційного ролика, запроектовано відповідне програмне та апаратне забезпечення, проведено експертний вибір способу публікації. Запроектовано технологію створення анімаційного ролика. Розроблено структуру комп’ютерної видавничої системи та локальної мережі. При проектуванні часткового технологічного процесу обробки зображень, проведено порівняння програмного забезпечення та розроблено алгоритм процесу обробки зображень, що забезпечує найвищу продуктивність. Розроблено план виробничого приміщення та систему заходів щодо мінімізації шкідливого впливу  на робітників негативних факторів та зниження рисків виникнення небезпечних ситуацій для забезпечення комфортних умов праці. Проведено техніко-економічні розрахунки, що підтверджують рентабельність створення ролика.

Результатом дипломного проекту  є анімаційний ролик та комплексний проект створення даного мультимедійного продукту, що відповідає поставленому на дипломний проект завданню та вимогам фахової підготовки за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа».

Ключові слова: АНІМАЦІЙНИЙ РОЛИК, ПОКАДРОВА АНІМАЦІЯ, КАДРИ, РЕТУШУВАННЯ, ADOBE PHOTOSHOP,  ADOBE LIGHTROOM, МОНТАЖУВАННЯ, SONY VEGAS,  ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВІДЕОХОСТИНГ.