Морфлюк В. Ф. Цифрове визначення та стабілізація параметрів технологічних процесів у рулонних друкарських машинах / В. Ф. Морфлюк. – К. : ВПЦ “Київ. політехніка”, 2008. – 164 с.

Розглянуто теоретичні основи та практичний підхід у розробці і побудові систем цифрового визначення та стабілізації технологічних параметрів у рулонних друкарських машинах. Значна увага приділена засобам і методам об’єктивного цифрового вимірювання та обробки статичних та динамічних параметрів і їх прогнозованої стабілізації. Практичні розробки ґрунтується на аналізі визначених математичних моделей технологічних процесів, з використаннням програмно-апаратних засобів на основі проблемної орієнтації для підтримки необхідної якості друкованої продукції у реальному масштабі часу.
Для наукових працівників, інженерів-проектантів систем автоматизації цифрового визначення та стабілізації параметрів технологічних процесів у друкарських машинах, а також магістрів та студентів відповідних спеціальностей.