Мельник О.В. Плакат чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року з детальною розробкою процесу друкування і лакування в лінію

Дипломний проект на здобуття кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» – кафедра репрографії ВПІ НТУУ «КПІ», Київ, 2015 р.

Даний дипломний проект полягає в аналізі, проектуванні та створенні плакату чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.

Для його виготовлення було проведено аналіз подібних видань, виявлено помилки та недоліки. Завдяки цьому запроектовано найоптимальнішу конструкцію видання, його зміст та оформлення.

У роботі розглянуті пріоритетні параметри для видання, на основі побудованої діаграми визначено головні параметри, на базі яких було розроблено плакат.

Обрано все необхідне програмне забезпечення, технологію друку, а також обладнання на всі друкарські етапи. Зазначено найголовніші матеріали для випуску видання. Побудовано технологічні схеми, план цеху, розроблено структуру КВС.

Запроектовано сучачні методи з охорони праці. Проведено економічні розрахунки для виявлення рентабельності продукту.

Ключові слова: ПЛАКАТ, ОФСЕТНИЙ ДРУК, ЛАКУВАННЯ, КОНСТРУКЦІЯ ВИДАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС.